سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا دهقان – کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
مهناز مهرابی زاده هنرمند – دکتری روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

طی دو دهه اخیر، متخصصان تعلیم و تربیت به مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی به ویژه شناخت و انگیزش بیش از پیش توجه کرده اند. یکی از نظریه هایی که این پژوهشگران در قالب آن مطالعه می کردند، نظریه یادگیری خودتنظیمی است. چهار چوب اصلی این نظریه بر این اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سازماندهی می کنند (لنینبرگ و پنتریچ، ۲۰۰۲).