سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
سروش زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه زنجان
حمید رحمانی سریاست – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه زنجان

چکیده:

بازاریابی و کارآفرینی بعنوان حوزه هایی شناخته شده اندکه دارای روابط متقابل با یکدیگر بوده و در صورت بکارگیری مشترکشان، تقویت میشوند. این مقاله تلاش دارد که تفاوت های میان بازاریابی سنتی و بازاریابی کارآفرینانه را ارائه دهد و همچنین در تلاش است تا چگونگی تاثیرگذاری کارآفرینی در توسعه حوزه بازاریابی و توسعه پایدار اقتصادی را تشریح نماید. راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه مانند راهبرد پولی است. این راهبرد برای تخصیص منابع بر نیروهای بازار و بخش خصوصی متکی و بر سیاست هایی تأکید می کند که بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله بر مبنای تحقیقات گذشته در حوزه بازاریابی کارآفرینانه و توسعه پایدار اقتصادی انجام شده و به دنبال این است تا نشان دهد که چگونه بازاریابی کارآفرینانه می تواند به عنوان یک استراتژی برای مقابله با پویایی های محیط بازاریابی و رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی، توسط انواع شرکت ها(هم شرکت های کوچک و متوسط و هم شرکت های بزرگ) بمنظور حفظ و کسب مزیت رقابتی و توسعه پایدار بکار گرفته شود