سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قاینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ترکمنی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فولادهای ابزار سردکار پرکربن پرکروم در ساخت انواع قالب های اکستروژن، تزریق پلاستیک و غلتک های نورد کاربرددارند. به دلیل وجود مقادیر زیادی از کاربیدهای آلیاژی و سختی پذیری بسیار بالا، در بسیاری از موارد این فولادها راجوش ناپذیر تلقی می کنند. فرآیندهای جوشکاری با لیزر به دلیل تمرکز حرارتی بالا و ایجاد منطقه متاثر از حرارت کوچک برای این گونه مواد بسیار مناسب است در این پژوهش، وضعیت ریزساختار و ترک های ایجاد شده در جوشکاری فولاد ابزارD2با لیزر پالسیNd:YAG بهوسیله میکروسکوپ های نوری و الکترونی، ریزسختی سنجی و تفرق اشعهX بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که بر خلاف روش های معمول جوشکاری، در جوشکاری این آلیاژ با لیزر پالسی مساله اصلی ایجاد ترک های انجمادی می باشد. بررسی تاثیر متغیرهای جوشکاری با لیزرپالسی شامل توان متوسط و میزان هم پوشانی پالس ها نشان دهنده این موضوع می باشد که با افزایش توان لیزر ، شدت ترک های انجمادی کاهش می یابند و همچنین با کنترل میزان هم پوشانی، ترک های انجمادی ایجاد شده ترمیم می شوند و امکان دستیابی به جوش عاری از عیب وجود خواهد داشت