سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه پرستاری

چکیده:

امروزه بهدلیل شهرنشینی تغییر الگوی مصرف غذ و کاهش فعالیت های بدنی زمینه برای بروز انواع بیماریهای مزمن فراهم آمده است شیوه صحیح زندگی می تواند خطر بروز بیماریهای مزمن را کم کند دراین پژوهش توصیفی تحلیلی ۴۹۰ نفر از زنان که در زمان نمونه گیری مبتلا به بیماریهای غدد نبوده و در ۶ ماه اخیر زایمان نداشتند مورد بررسی قرارگرفتند. پژوهشگران با استفاده از سوالات تنظیم شده در پرسشنامه به مصاحبه با نمونه ها پرداختند سوالات شامل بررسی فعالیت فیزیکی روشهای تغذیه ای و تست افسردگی بک بود نهایتا داده ها با استفاده از روشها ی آماری توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. ۲۷/۹% در رده سنی ۳۰-۲۵ سال بودند ۹۲/۷% با خانواده زندگی می کردند ۶۴% آنان اصلا ورزش نمی کردند ۵۴/۳% در شبانه روز ۸-۷ ساعت می خوابیدند ۳۶/۷% مبتلا به افسردگی بودند و یافته ها نشان داد ند که بین شیوه زندگی و ابتلا به افسردگی رابطه آماری معنی داروجود دارد.