سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ملک شاهی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پریناز بنی سی – استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد و در جهان رقابتی امروز خود را دائماً به نحوی تغییر می دهد که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی به نحو بهتری اطلاعات را جمع آوری، مدیریت و استفادهکند (مارکو آرت، ۱۹۹۶ ). سنگه ۳ نیز معتقد است در قرن جدید تنها چیزی که می تواند شما را از بقیه رقبا جلوتر بیندازد، یادگیری سریعتر می باشد. یادگیری الکترونیکی شکلی از یادگیری می باشد که از طریق ابزارهای الکترونیکی متنوع عرضه و باشیوه های مختلف کنترل می شود و به وسیله ساختارهای گوناگون اجرا می شود، و اجرای آن بدون محدودیت جغرافیایی وزمانی می باشد.( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد، ۲۰۰۹ ). یادگیری الکترونیکی چه در دانشگاه ها و چه در مدارس، به عنوان یکی از روش های پیشرفته آموزشی در دنیا مطرح است. به زبان ساده آموزش الکترونیکی کاربرد رایانه در فرآیند یاددهی و یادگیری.( مطرح است(مزینی، ۱۳۸۸ از ویژگی های یادگیری الکترونیکی فراهم آمدن زیر ساخت و فرصت مناسب برای تمام دست اندرکاران سیستم هایآموزشی می باشد تا هر چه سریعتر بتوانند آموزش های فراگیر و مبتنی بر آخرین فن آوری های موجود را در سازمان ها و موسسات خود آغاز نمایند؛ این امکان را خواهد داد تا هر فرد آهنگ یادگیری را خود مشخص نماید، ساعت کلاس را با برنامهروزانه خود تنظیم نماید (مولاناپور، ۱۳۸۵ ). در یادگیری الکترونیکی، فراهم آوردن فرصت های برابر آموزشی برای همه افراد، امکان پذیر است (رضوی، ۱۳۸۸ ). استفاده از پست الکترونیکی ۴ برای مکاتبه غیر رسمی شخص با شخص، برقراری تابلو اعلانات کلاسی، جذب دانش آموزان در گفتگو با سایر دانش آموزان، توسعه یک صفحه خانگی کلاس و پیروی از روش عمقینیز از دیگر قابلیت های یادگیری الکترونیکی است. از تحقیقات پیشین می توان به پژوهش اسماعیلی لهمه ( ۱۳۸۸ ) اشاره نمود که ارتباطی بین الگوهای ذهنی با وضعموجود سازمان یادگیرنده نشان نداد. پرداختچی ( ۱۳۸۷ ) نشان داد دانشگاه ارومیه در تمامی ابعاد سازمان یادگیرنده از وضعیت مطلوب فاصله دارد. آسیابی ( ۱۳۸۲ ) دریافت میان ویژگی های سازمان یادگیرنده، آماده ترین عامل، دیدگاه سیستمی و ضعیف ترین عامل مهارت های فردی می باشد که مانع یادگیر ی می باشند . ملک شاهی ( ۱۳۸۸ دریافت که بین مدیریت دانش و ابعاد سازمان یادگیرنده ارتباط مثبتی وجود دارد . گرچهمطالعات زیادی به بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده پرداختند ولی به نظر می رسد تاکنون پژوهشی به بررسی ارتباط سازمان یادگیرنده با یادگیری الکترونیکی با توجه به اهمی ت آنکه در بالا ذکر شده، نپرداخته است لذا انجام چنین پژوهشی برای بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و یادگیری الکترونیکی ضرورت می یابد