سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید رحیمی – کارشناسی ارشد حسابداری
عاطفه محمدنژاد – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

یکی از ویژگی های بازار های نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روشهای مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تأمین مالی است که یکی از صحنههای رقابتی بین شرکت ها رادر کل بازار را تشکیل می دهد.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکت ها می باشد. به همین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با استفاده ازالگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تحقیق نشان داد که بین رقابت پذیری و تعداد رقبای با تأمین مالی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است