سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیراحسان رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاوس میرعباس زاده – استادیار، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته
روح اله عظیمی راد – استادیار، پژوهشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
سیدمصطفی ساداتی – کارشناسی ارشد، پژوهشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده:

یکی از بهترین آلیاژها برای ذخیره هیدروژن به صورت هیدرید فلزی LaNi5 است. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر اضافه کردن نانوتیوبهای کربن چنددیواره بهLaNi5 با روش ذوب قوس الکتریکی روی ذخیره سازی هیدروژن در LaNi5بررسی شود. برای این منظورLaNi5 و نانوتیوب کربن با استفاده از روش قوس الکتریکی در محفظه تحت اتمسفر آرگون ذوب گردید و پس از فعالسازی مشخصات هیدروژنی آن توسط دستگاه سیورت اندازه گیری شده است. در انتها مشخص گردید که اضافه کردن نانوتیوب با روش ذوب بهLaNi5 به دلیل ذوب شدن نانوتیوبهای کربن و واکنش دادن آنها باLaNi5 مقدار جذب هیدروژن آلیاژ را به شدت کاهش داده است.