سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر مختاری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
کریم بادامچی – استادیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از اهداف مهم مهندسی سازه می باشد که برای کلیه سازه های مهندسی اعم از بتنی، فولادی و کامپوزیتی باید انجام شود. روشهای مرسوم برای محاسبه لرزه ای ساختمان ها عبارتند از استاتیکی و دینامیکی که روش طیفی نیز یک روش دینامیکی شبه استاتیکی می باشد در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا سازه های کامپوزیتی قاب خمشی با ستونهای مدفون دربتن که دارای خاصیت مقاوم بودن در مقابل کمانش و اقتصادی بودن مقطع می باشد را بصورت طرح لرزه ای بررسی و تحلیل نماییم و در ادامه آن را با سازه های فولادی نظیر آن سازه از لحاظ بارگذاری و سایر شرایط مقایسه کنیم و بدانیم که کدامیک از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و نتایج و رفتار بهتری از خود نشان میدهد در ادامه سعی شده تا بدانیم در کدام نوع سازه ها کوتاه، متوسط و مرتفع نتایج بهتر و اقتصادی می ب اشد دراین راستا از روش تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از شتابنگاشت همپایه شده براساس طیف ایین نامه ۲۸۰۰ منطبق بر خاک منطقه استفاده کرده ایم تا بهتر و واقعی تر این نوع سازه ها را مطالعه نماییم چونکه تحلیل تاریخچه زمانی براساس شتابنگاشت ساختگاه سازه بهترین و واقعی ترین نتایج را در مورد سازه ها ارائه می کند.