سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – کارشناسی ارشد سازه
علیرضا آجودانیان – کارشناس ارشد سازه
محسن اعتمادی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق سعی بر آن شده تا خطوط ریلی با مقطع UIC-60 با تراورسهای بتنی بتنی پیش تنیده و چوبی تحت اثر زلزله بررسی گردد بدین منظور و با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ANSYS 12 و با استفاده از تئوری تیر برروی بستر ارتجاعی جرم و فنر این خطوط مدلسازی و تحلیل دینامیکی گردیدند با توجه به نوع آنالیز دینامیکی از یک شتابنگاشت مبنا که برای این تحقیق شتاب نگاشت زلزله ناغان می باشد استفاده شده است با توجه به تحلیل انجام شده افزایش سرعت قطار تاثیر مستقیمی بر افزایش اثر زلزله برریل دارد همچنین خطوط راه آهن با ریل از نوع UIC-60 با تراورس چوبی رفتار مناسب تری از خود تحت اثر زلزله نشان میدهند.