سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره باستانفرد – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
پرویز ایران نژاد – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
فرهنگ احمدی گیوی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده:

بسیاری از پدیده‌های هواشناختی در منطقه خاورمیانه و ایران تحت‌تأثیر سامانه‌های چرخندی همراه با جبهه است. در این مقاله مکانیزم جبهه‌زایی در یک سامانه چرخندی واقع در خاورمیانه و عوامل مؤثر در آن بررسی، و نقش هر یک از جملات تابع جبهه‌زایی در تغییر و تحول جبهه تعیین می‌شود.
برای این کار، ابتدا یک سامانه چرخندی همراه با جبهه که در بازه زمانی ۲ تا ۴ فوریه ۲۰۰۷ بین دریای مدیترانه و ایران قرار داشته است، توسط مدل میان مقیاس MM5 شبیه‌سازی شد. سپس با استفاده از دمای پتانسیلی و مولفه‌های باد در سطوح مختلف، جملات تابع جبهه‌زایی شامل تغییر شکل و کج‌شدگی محاسبه شد.