سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا نیک اختر – مهندسین مشاور مکانیک خاک سیویل آذربایجان ارومیه
بهنام فردوسی –
کریم عابدی –

چکیده:

بطور کلی سازه های زیرزمینی از استحکام بیشتری نسبت به سازه های سطحی در برابر زلزله برخوردار هستند اما وجود برخی گزارشها از خسارت تونلها و سازه های زیرزمینی سبب شد تا بحث تحلیل و طراحی دینامیکی آن ها منتفی نشود از این رو مقوله تحلیل و طراحی دینامیکی سازه های زیرزمینی حساس یا همان شریانهای حیاتی که در مناطق لرزه خیز واقع شده اند نیازمند توجه جدی است مطالعات لرزه خیزی انجام شده در ساختگاه خط ۱ مترو تبریز نشان داد که ساختگاه طرح در منطقه ای با توان لرزه خیزی بالا واقع شده است و وقع زلزله ای با بیشینه شتاب افقی ۰/۵۷g برای سطح MCE و ۰/۳۵g برای سطح DBE قابل پیش بینی است دراین مقاله آنالیز دینامیکی عددی با استفاده از نرم افزار FLAC2D روش تفاضل محدوده انجام شده است به منظور تحلیل خطر زلزله ساختگاه با روش اندرکنش زمین – سازه دو روش Penzein,wang انتخاب شده و برای دو سطح زلزله DBE,MCE زلزله های بم و دوزچه بررسی و نتایج دو روش مقایسه و تحلیل گردیده اند.