سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جاوید بهلول زاده – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

به علت خطر عبور خودرو ها از چراغ قرمز ، بررسی تخلف عبور از چراغ قرمز امری ضروری به نظر می رسد. نمونه ای مشمول ۵۵۱ راننده از رانندگان کشور ایران در یک نظرسنجی برای بررسی تخلف عبور از چراغ قرمز تهیه شده است. با وجود اینکه رانندگان معتقد بودند عبور از چراغ قرمز حرکت زشت یا خطرناکی است، بیش از یک دهم شرکت کنندگان در ۱۰ روز اخیر حداقل یکبار از چراغ قرمز عبور کرده اند. رانندگان دلیل اصلی خود از ورود به چراغ زرد و یا عبور از چراغ قرمز را عجله داشتن و ناراحتی از توقف دوباره دانستند. همچنین برخلاف انتظار میزان عبور از چراغ قرمز با افزایش ناراحتی های حاصل از فشارهای شرایط ترافیکی افزایش چندانی ندارد. اکثر رانندگان بر این باورند که افراد عبور کننده از چراغ قرمز جریمه نمی شوند. همچنین بیش از یک دهم افراد شرکت کننده سابقه تصادف هنگام عبور از چراغ قرمز را دارند. به نظر می رسد؛ بهترین راهکار برای کاهش عبور از چراغ قرمز، افزایش تعداد دوربین های کنترل و نیروی پلیس باشد. هرچند رانندگان بر این باورند که فرهنگ سازی کمک بیشتری به کاهش عبور از چراغ قرمز می کند.