سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پاسیان خمری – دانشجویکارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
محسن حسنی طبس – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

بخش مهمی از احیای نقش مساجد درجامعه ی امروزی به عنوان برترین تجلی گاه ارزشهای اسلامی به کالبد مساجد برمیگردد بسیاری از مساجد امروزه دیگر ظرفیت و جذابیت پرصلابت گذشته را برای جذب اقشار مردم دربستر خویش ندارند و فرایند نوآوری و خلاقیت که درروند معماری گذشته ایران به خوبی نمایان است دچار رکود گشته است درادامه این رکود که بطور تقریبی از دوران قاجاریه و شروع تاثیر پذیری معماری ایران از غرب آغاز میگردد جدایی بیشتر کالبد از معنا و به دنبال آن کمرنگ شدن ارزشها و مفاهیم کهن معنوی مستتر در کالبد را نیز شاهد بوده ایم از این نظر هویتب خشی به ساختار دینی جامعه بازسازی و بازشناختی مفاهیم کهن دربستر وپایگاه ان آن یعنی مساجد لازم است نگارندگان پس از بررسی انواع رویکرد درطراحی مساجد و تحلیل مفاهیم و نمادها و شناخت جایگاه مسجد درشهر اسلامی نوآوری فرمی و استفاده از تکنولوژی و مصالح روز را برای احیای ارزشهای اسلامی و معنوی مساجد و بازتعریف مفاهیم کهن و بروز رسانی آنان را در قالب جدید پیشنهاد میدهند.