سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
سیدجمال فرج اله حسینی – هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
فرهاد لشگرآرا – هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

طی چند دهه اخیر گیاهان تراریخته که یکی از شاخه های مهم فناوری های زیستی به شمار میروند، با شعارحل مشکلات کشاورزی و به خصوص مسائل زیست محیطی رو به گسترش بودهاند. البته متخصصین بخش کشاورزی در این مورد اتفاق نظر نداشته و برخی دیدگاهی منتقدانه دارند. موافقان گسترش کشت گیاهان تراریخته بر فواید صفات ایجاد شده در آنها تاکید داشته و مخالفان، ریسک های پیش رو و نحوه گسترش این فناوری ها را مایه انتقاد قرار میدهند. در این مقاله کتابخانه ای سعی شده است بر نکات اصلی موجود در دیدگاه های این دو دسته از صاحب نظران مروری داشته باشیم