سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهرا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی دانشگاه بیرجند
ویدا نوشین فر – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

تجربیات هر فرد در طول زندگی به او کمک می نماید تا دیدگاه خاصی نسبت به خود، افراد پیرامونش و به طور کلی جهانی که در آن زندگی می کند، کسب نماید. رفتار، گفتار و اندیشه های هر فرد این دیدگاه ها و شخصیت شان را به دیگران معرفی می نماید . گاه ذوق و قریحه ی هنری و ادبی به کمک فرد نویسنده می آید تا او بتواند این دیدگاه های شخصی را در قالب های متفاوت به مخاطب خود منتقل نماید . حال این سؤال پیشمی آید که یک مترجم که خود نویسنده نیز می باشد، چه متونی را جهت ترجمه انتخاب می کند؟ آیا متونی را انتخاب می کند که به محتوای ذهنی وی نزدیکتر می باشند و به نوعی بیانگر دیدگاه های وی هستند یا اینکه تنها در حوزه ی تخصص کاری او قرارمی گیرند؟ در این تحقیق دیدگاههای سیمین دانشور با این رویکرد در سووشون بررسی شده است این دیدگاهها را در آثار ترجمه شده توسط وی مورد مطالعه قرار دهد . این دو اثر داغ ننگ و بنال وطن می باشند. در نهایت خواننده را به این نکته رهنمون می سازد که غالباٌ هر مترجم آثاری را برای ترجمه بر می گزیند که با دیدگاههای خود وی مطابقت بیشتری داشته و به نوعی بتوانند بیانگر نوع نگرش خود او نیز باشند.