سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران،
ایرج رساء – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه هایدلبرگ آلمان
محمد معانی جو – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران،
شهره حسن پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران،

چکیده:

ذخایر مس ایران، به ویژه ذخایر موسوم به مس پورفیری، به طور عمده در کمان ماگمایی ارومیه-دختر توزیع شدهاند. از این رو،این کمان به عنوان کمربند مس ایران نیز شناخته شده است. کانسار مس شله بران از برخی جهات قابل مقایسه با سایر ذخایر شناخته شده مس پورفیری در منطقه است، از جمله همراهی کانیسازی مس با توده های نفوذی نیمه عمیق با بافت پورفیری، گسترش دگرسانی پروپلیتیک و بیوتیتی و رخداد کانیسازی به صورت استوک ورک .منطقه اکتشافی شله بران، در زون آذربایجان و روند کمربند تکتونیکی آلپ قرار گرفته است. این محدوده به وسعت ۷ کیلومترمربع، موردمطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی قرار گرفته است . از جمله آلتراسیون های مشاهده شده در این محدوده می توان به کائولینیتی شدن، بیوتیتی شدن، پروپلیتی، سرسیتی، رسی پیشرفته و سیلیسی شدن اشاره نمود. مقادیر آنومالی های مس، مولیبدن و طلا مشابه با نتایج نمونه های مینرالیزه در حد متوسط و پائین است، اما با توجه به قرارگیری زون آلتراسیون ممکن است وضعیت عمقی بهتر باشد.