سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه عارفی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن برزگر – استادیار دانشگاه پیام نور تهران شرق
سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور قزوین
امیدرضا محبعلی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال استان زنجان، در شهرستان طارم در نزدیکی دو روستای زاجکان و بابامورقور در محدوده ای مابین عرضهای جغرافیایی ۳۱۳۳۳۳ تا ۳۱۱۳۳۳ و طولهای جغرافیایی ۴۳۰۶۳۳۳ تا ۴۳۰۰۳۳۳ به مساحت یک کیلومتر مربع واقع شدهاست.سنگ شناسی منطقه شامل ماسه سنگ توفی، توف، مادستون، سیلتستون به رنگ خاکستری مایل به سبز به طور محلی همراه با گدازه های آندزیتی متعلق به دوره ائوسن است که در مجاورت توده کوارتز مونزونیت به سن احتمالی الیگوسن قرار گرفته است.اکسیداسیون گسترده آهن همراه با دگرسانی ها در کل منطقه به چشم می خورد.جهت بررسی نوع دگرسانی ها که قبلا توسط تصاویر پردازش شده سنجندهETM+ ماهواره لندست ۰ مشخص شده بود، تعداد دوازده نمونه برداشت و مورد آزمایشICP و XRDقرار گرفت. با توجه به توانایی و دقت تصویر حاصل از روش تحلیل مولفه های اصلیPrinciple Components Analysis) از این روش در این مطالعه استفاده گردید. نتایج حاصل نشانگر قابلیت تصاویر ماهواره ای در شناسایی مناطق دگرسانی که راهنمای اکتشافی بسیار خوبی محسوب می شوند می باشد.