سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ایران
فضیلت یوسفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده:

در شمال و شمال غرب بیرجند و پیرامون شهر خوسف مجموعه سنگ های آتشفشانی به سن ترشیری حضور دارند. سنگ های منطقه مورد مطالعه از جنس آندزیت های بازالتی، تراکی آندزیت، آندزیت و داسیت می باشند. کانی های این سنگ ها شامل پلاژیوکلاز (آندزین- لابرادوریت)، آمفیبول، بیوتیت، کلینوپیروکسن، کوارتز و کانی های اپک می باشند. پلاژیوکلاز ها به کانی های رسی و کربنات کلسیم و فنوکریست های هورنبلند به بیوتیت و اپیدوت دگرسان شده اند. کلینوپیروکسن ها نیز کم و بیش دگرسان شده و کلسیت آزاد نموده است. وجود دگرسانی آرژیلیکی و کربناتی در سنگ های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه، روزنه امیدی برای پی جویی عناصر ا قتصادی از جمله مس در این منطقه است.