سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی شهریاری – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن
حجت اله رنجبر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هنرمند – دانشجوی دکتری

چکیده:

با افزایش روزافزون پردازش تصاویر ماهواره ای دراکتشاف معادن لزوم ارزیابی روشهای توسعه یافته پردازش تصویر درمناطق شناخته شده بیش ازپیش احساس می شود دراین مقاله از داده های سنجنده ASTER درنقشه برداری انواع دگرسانی های هیدروترمال همراه با کانی زایی مس پورفیری موجود درمحدودهمعدن علی اباد یزد استفاده شد پس ازا نجام تصحیح جوی لازم از طریق روش FLAASH طیف شاخص دگرسانیهای فیلیک ارژیلیک و پروپیلیتیک از روشPPI بدست آمد درادامه از روشهای SID,SAM برای مشخص نمودن محدوده دگرسانیهای موجود بهره گرفته شد نتایج هردو روش با مناطق دگرسان شده ای که با روش برداشت صحرایی نقشه برداری شدند قابل مقایسه می باشند گرچه هردونقشه دارای نواقص می باشند اما با استفاده ازروش ترکیبی برداشتصحرایی و انالیز تصاویر می توان نقشه دگرسانی با دقت بهتری تهیه نمود.