سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم عبدی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کوه شاه، در جنوب باختری بیرجند و در بلوک لوت واقع است. بررسی این منطقه مشخص ساخت که دگرسانی هیدروترمالی حاصل از توده های نفوذی نیمه عمیق متعدد در کوه شاه بسیار گسترده و متنوع است که زون های دگرسانی متفاوت و تداخل آنها را دی پی داشته است. از نتایج بررسی های دور سنجی، صحرایی، میکروسکوپی و آنالیز XRD برای تشخیص انواع زون های دگرسانی استفاده شده است. بر اساس نتایج مطالعات و جایگاه زمین شناسی، دگرسانی ها در این منطقه در دو گروه دگرسانی هیدورترمالی و هوازدگی سوپرژن قرار می گیرند. دگرسانی هیدروترمالی موجب تشکیل دگرسانی های پروپلیتیک، کوارتز- سرسیت- پیریت (لیمونیت)، آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته، اسید سولفات و کپ سیلیسی شده است. هوازدگی سوپرژن نیز سبب تشدید کانی های رسی و اکسید آهن و ایجاد کانی های ژیپس و گوگرد شده اسظت. آلتراسیون اسید سولفات به همراه دیگر شواهد، نشانگر این است که کانه زایی کوه شاه الگویی مشابه با کانسارهای اپی ترمال طلا نوع سولفیداسیون بالا و مس پورفیری دارد.