سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افشین رزمجویی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمود نصیری – کارشناس ارشد مهندسی نفت
محمد نجفی – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

برج های خنک کننده از جمله مهمترین تجهیزات موجود در صنایع نفت می باشند. بسیاری از تجهیزات و فرایندها برای کار نیازمند خنک کاری هستند و عمده سیال موجود برای این کار در صنعت، آب است. وظیفه خنک کردن آب به عهده برج خنک کننده است. در این بین مشکلات مختلفی از جمله مشکل رسوب و همچنین پدیده خوردگی در برج اتفاق می افتد. این مقاله به بررسی علل و عوامل رسوب و خوردگی و تشریح و تعریف انواع آنان در برج خنک کننده می پردازد. در صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت هزینه زیادی برای حذف این دو پدیده و عوامل مخرب ناشی از آن پرداخته می شود بنابراین سعی در کم کردن و یا از بین بردن علل و عوامل آن ها بسیار مفید خواهد بود. همچنین به بررسی پرکن ها در برج و توصیف انواع آن با ذکر مزایا و معایب آنان پرداخته و در نهایت با استفاده از یک نمونه موردی به بررسی غلظت های آلاینده و عوامل خوردگی در برج می پردازیم و با نرم-افزار Aspen Water شبکه ایی برای نمونه موردی گفته شده ارائه می کنیم. این سیستم بر اساس تلفیق معادلات غیرخطی به دست آمده از انتگراسیون جرمی بوده و شبکه ارائه شده با توجه به کنترل میزان آلاینده در برج، میزان آب مصرفی و پساب تولیدی در برج را نیز کاهش می دهد. نتایج و تحلیل به دست آمده این موضوع را نشان می دهد.