سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فاطمه عظیم زاده موسوی – کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران
سیده ساره سجادی – کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران

چکیده:

دردنیایی که شباهت ظاهری و فضای شهرها و اقمار انها بیشتر و بیشتر می شود رقابت و نوآوری درصنعت گردشگری از جمله عناصر مهم به کارگیری این صنعت به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی و توسعه پایدار است پرسش این است که قطبهای گردشگری جهان از چه عناصر ی و چگونه درارتقای سطوح کمی و کیفی صنعت گردشگری خود بهره برده اند و چگونه می توان از فرصت ها و ظرفیت های مشابه و منحصر بفرد موجود درشهرهای ایران درجهت رسیدن به جایگاهی ممتاز استفاده کرد هدف این مقاله افزایش مطالعات مقایسه ای و مرور تجارب موفق در جهت ارتقای گردشگری شهرهای ایرانی است موضوعی که محور مطالعه حاضر خواهد بود استفاده کارآمدتر از داشته ها و برنامه ریزی برای رسیدنبه خواسته ها و نقاط مطلوب در صنعت گردشگری و پویایی اقتصادشهری است به این منظور برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها همچنین تجارب و اقدامات عملیاتی شده در دو شهر پاریس و استانبول به عنوان دو مرکز مهم گردشگری درعرصه جهانی مورد مطالعه قرارگرفته و تعدادی از ابعاد و اقدامات سلبی و ایجابی صورت گرفته جهت رونق گردشگری این دو کلانشهر به عنوان عام و بصورت طبقه بندی شده تشریح خواهند شد.