سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب
ابراهیم برزآبادی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیدحامد محقق مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت

چکیده:

با توجه به آلودگ ی های محیطی جهان به دلیل استفاده از سوخ ت های فسیلی و رو به اتمام بودن این منابع، توجه به انرژی های پاک وتجدیدپذیر بیش از پیش شده اس ت. از جمله انرژی خورشیدی، که به دلیل همیشگی بودن از اهم منابع انرژی های پاک اس ت. سیست مهای فتولتاییکPV) با جذب انرژی خورشیدی، برق مورد نیاز سیستم های مختلف مانند روشنایی ساختمان ها و معابر، وسایل حمل و نقل، سیستم هیبریدی، سیستم پمپاژ آب و… را تامین می کنند. هر سلول خورشیدی دارای یک نقطه کار واحد است که اصطلاحاً نقطه ماکزیمم توان یا MPP نامیده می شود. هنگامی که سیستم در این نقطه کار قرار داشته باشد بیشترین بهره در تولید توان و بیشترین توان خروجی را دارد. سیستم هایPVبه دلیل راندمان کم در تابش کم و تغییرات پیوسته انرژی تولیدی ناشی از تغییرات شرایط جوی نیاز به یافتن نقطه ماکزیمم توان MPPT) دارند. روش ها و الگوریتم های مختلفی در این زمینه معرفی شده اند که در این مقاله به بررسی دو الگوریتم مورد توجهP&O و incCond پرداخته و اثرMPPT در سیستم های پمپاژ آب تحلیل و با برنامه متلب شبیه سازی می شود.