سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مرضیه اتلیخانی – کارشناس ارشد مدیریت تحول

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات بطور فزاینده و بصورت تصاعدی درحال رشد است به تناسب این رشد فناوری اطلاعات انتظارات افراد را درمورد خدمات محصولات نحوه و کیفیت ارایه خدمات را بطور روزافزون تغییر داده است و دولت ها هخود را درمقابل این انتظارات و نیازها مسئول میدانند دولت ها نیز حرکت شتابانی را برای ارایه خدمات خود بصورت online درفرایندهای کاری و ایجاد تعامل بیشتر با شهروندان اغاز کرده اند و مردم ازدولت ها میخواهند که دراموراتشان درصف ها معطل نشوند و خدمات را با کیفیت بالاتر و ارزانتر و سریعتر بدست آورند تا بتوانندبطور مستقیم ازاطلاعات تسهیلات و خدمات دولتی بهره مند شوند توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه ازطریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیرهای جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی درطول دهه اخیر پدید آورده که براستراتژی برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تاثیر گذار شده است