سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران فرصت – استادراهنما علوم تحقیقات مازندران
مهسان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تحقیقات مازندران

چکیده:

شهر و اقلیم،دو سیستم انسان ساخت و طبیعی ست که تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند .تا آنجا که اقلیم با آسایش انسان رابطه برقرار می کند و نتیجه عواملی مانند تابش آفتاب،دما، رطوبت هوا، وزش باد و میزان بارندگی می باشد. اقلیم هر مکان جغرافیایی،شرایط مناسب ویژه ای دارد که در عین حال،محدودیت هایی را نیز در زمینه ی طراحی شهری به همراه دارد . در ارت باط با طراحی منظر و محیط شهری آنچه که اهمیت دارد،مطالعه عوامل تاثیر گذار و خاص محیطی و منحصر به فرد آن محدوده است که می تواند طراحی را با زمینه منطبق نماید و سبب رشد و ارتقای آن شود. شناخت دقیق اقلیم مکان مورد نظر، در مقیاس کلان و خرد به شناخت توانمندی ها و محدودیت های اقلیمی موثر در طراحی و بهره برداری مناسب فضاهای شهری می انجامد . در این مقاله ،نخست به مطالعه خصوصیات اقلی می محیطی پرداخته خواهد شد؛سپس عناصر تاثیرگذار در مبلمان شهری و اثر اقلیم و محیط طبیعی بر فضا و مبلمان شهری مورد بررسی قرار گرفته؛ تا در نهایت بتوان مواردی را که در طراحی و بازپیرایی فضاهای شهری، نماها و مبلمان شهری می بایست در طرح مد نظر قرار گیرد،شناسایی شوند