سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد رضا خادم – هیئت علمی و مدیر گروه ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

تسطیح دقیق اراضی تاثیر زیادی در بهبود راندمان آبیاری سطحی و ارتقاء سطح مکانیزاسیون در مراحل آماده سازی بستر بذرتابرداشت محصول دارد.تسطیح لیزری اراضی از حدود ده سال گذشته در ایران ایجاد و به تدریج جایگزین مناسبی برای روش مرسوم توسط ماشینهای اسکریپر و ادوات تسطیح یا لولرهای تراکتوری شده است.در این تحقیق به بررسی وارزیابی ابعاد فنی ،افتصادی، ترویجی و نظام شکل گیری وروند گسترش این فناوری در بازار کشاورزی کشور پرداخته شده است.جنبه دیگر این تحقیق مشتمل برچگونگی بومی سازی ، تولید داخلی ، انتفال تکنولوژی و مهندسی معکوس طرح توسط سازندگان داخلی و میزان موفقیت آن است.نتایج این تحقیق مبین دست آوردهای مثبت طرح در مکانیزاسیون کشاورزی ایران ونیز چالشها ومشکلات آن است . نابسامانی در انتخاب و ترویج برخی انواع نامناسب از نظر ظرفیت کاری و عملکرد که عوارض زیادی به همرا داشته است را نمایان می سازد.تاثیر اجرای طرح حذف یارانه ها برروی توسعه طرح ، ایجاد مشکل و راه بیرون رفت از این چالش آشکارمی گردد.