سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – دانشگاه یزد
سعید سعیدا اردکانی – دانشگاه یزد
هانیه پوشدوزباشی –

چکیده:

صنعت نساجی به عنوان یکی از دیرینه ترین و اشتغال زاترین صنایع کشور است که درسالهای اخیر فرازونشیبهای زیادی را تجربه نموده و موجب شده تا برخی این صنعت را صنعتی بحران زده بدانند با این وجود اگرچه ورود بنگاه های صنعت نساجی با بکارگیری نیروهای انسانی و تامین مواد اولیه گامی درراستای اشتغال کامل محسوب میگردد اما با توجه به جوانمرگی و ورشکستگی های زودرس این بنگاه ها تنها زمانی نقش آنها موثر واقع م یشود که بنگاه های جدید الورود دوره حیات مفیدی را تجربه نمایند موضوعی که بررسی و شناسایی عوامل موثر برآن هدف اصلی این مطالعه قرارگرفته و بدین منظور ازنرم افزار STATA و روش Probit استفاده شده است بنگاه های وارد شده درهریک از سالهای ۸۳-۸۵ جامعه آماری این مطالعه را تشکیل میدهد که حیات یا خروج آنها تاسال ۱۳۸۴ بررسی شده است نتایج بدست آمده بیانگر نقش عمده ویژگیهای مختص بنگاه از جمله اندازه نوع مالکیت بهره وری و تکنولوژی بربقای بنگاه های صنعت نساجی است.