سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید امین غفاری – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی پاینده –

چکیده:

الگوریتم A5/1 یکی از پرکاربردترین و مشهورترین الگوریتمهای رمزنگاری میباشد. تا کنون نتیجه خاصی در رابطه با دورهتناوبA5/1و نحوه دقیق ساختار انتقال حالت آن انتشار نیافته است. در این مقاله، نحوه انتقال حالت الگوریتمA5/1مورد بررسی دقیق قرار میگیرد و با استفاده از آن مدلی برای دستهبندی و مجزا ساختن حالتهای داخلی الگوریتمA5/ 1ارائه میشود. همچنین نتایجی ارائه میشود که بر مبنای آن حالتهای داخلی به دو دسته متناوب و غیرمتناوب تقسیم میشوند. نتایج پیادهسازی و تئوری بیانگر درستی مدل ارائه شده میباشند