سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن- اکتشاف دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی طبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین موادی که در صنعت و رشد اقتصادی یک کشور نقش بسزایی دارد، آهن می باشد. صنعت فولاد هم اکنون جز صنایع مهم و استراتژیک هر کشور است.منطقه مورد بررسی در این مقاله در جنوب غرب میمه و در ورق ١:٢۵٠٠٠٠ کاشان قرار دارد.با توجه به ذخایر مکشوفه در این منطقه و شواهد موجود دال بر وجود ذخایر بیشتر این مقاله ابتدا به مطالعات دورسنجی و پس از آن به مطالعات زمین شناسی میپردازد.در مجموع ماده معدنی ذخیره مورد بررسی سنگ آهن هماتیتی منگنز دار است.منشا احتمالی آهن هماتیتی میمه را میتوان به توده نفوذی حسن رباط که در این منطقه به صورت توده نفوذی ماگمایی دیده میشود نسبت داد. (که میتواند بر اساس یک فاز کوهزایی و یا یک محیط تکتونیک ریفتی شکل پیدا کرده باشد). این ذخایر از نوع آهن نواری یا رسوبی نیست بلکه به صورت دایک ها و استوک هایی ناهمشیب با لایه بندی اثر کرده است.بکر بودن ماسه سنگ های دور از منطقه گسلی ، غنی بودن نمونه های نزدیک به آن و عدم همبری با توده نفوذی شاهدی بر این مدعاست که منشا آذرین و هیدروترمال بر ایجاد آن موثر بوده است.در این پژوهش از مطالعات زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای ASTER و TM بهره گرفته شده است.به منظور شناسایی آهن تکنیک های مختلفی از قبیل ترکیب رنگی کاذب FCC تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی PCA روش سم ارائه و مقایسه شده اند. همچنین برای تهیه نقشه لیتولوژی منطقه و مخصوصا تعیین محل گسل ها نیز از دورسنجی استفاده شده است.