سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
سلمان مختومی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دستورالعملهای طراحی سازه های فولاید کنترل نیاز دورانهای موضعی گره را بصورت کمتر از ظرفیت دورانهای گره ضروری می داند هم اکنون مهمترین هدف درطراحی سازه ها مقاوم سازی آنها دربرابر نیروهای زلزله میب اشد درسازه های فولادی مقاوم سازی دربرابر نیروهای جانبی به ویژه زلزله عموما به وسیله سیستم مهاربندی شده توسط بادبند و سیستم قاب خمشی و یا ترکیبی از هردو انجام میگیرد با توجه به اینکه تغییر مهاربند درارتفاع سازه کمتر مورد توجه مهندسان سازه قرارگرفته است لیکن بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی با تغییر مهاربند درارتفاع سازه از اهمیت خاصی برخوردار است برای این منظور تعدادی از قابهای خمشی فولادی با دهانه های متفاوت را با مهاربندی پس از بارگذاری و طراحی براساس استاندارهای ایران تحت ۳ زلزله طبس ناغان ورودسر مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی قرارگرفته و با تغییر نوع مهاربندی درارتفاع این قابها و بررسی درحداکثر دورانهای موضعی سازه از تحلیل تراز مناسب جهت تغییر نوع مهاربندی پیشنهاد گردیده است.