سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد زنگانه – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدمهدی معلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از مواد مکمل سیمانی جهت بهبود دوام بتن در صنعت در حال افزایش می باشد. اخیرا توسط برخی از محققین استفاده از دو ماده مکمل سیمانی به همراه سیمان که با نام مخلوط های سه جزئی شناخته می شوند بمنظور دستیابی به بتن های توانمند با روند مطلوب توسعه خواص دوام پیشنهاد شده است. سرباره کوره آهن گدازی یکی از ضایعات تولید صنایع فولاد کشور است که به عنوان ماده مکمل سیمانی در تولید سیمان آمیخته به کار می رود. با توجه به توسعه روز افزون صنایع فولاد کشور مقدار تولید سرباره کوره آهن گدازی در حال افزایش می باشد. نتایج تحقیقات منتشر شده نشان می دهد که واکنش زایی سرباره کوره آهن گدازی تولیدی کشور نسبتا کم است. لذا بررسی روش های بهبود عملکرد سرباره تولید داخل کشور در ۷ درصد / ۵ و ۵ ،۲/ ۳۰ و ۵۰ درصد سرباره به همراه ۵ ، بتن از نیازهای مهم تحقیقاتی کشور می باشد. در این تحقیق تاثیر استفاده توأم از مقادیر ۱۵ دوده سیلیسی بر روی دوام بتن های توانمند به صورت سه جزئی بررسی شده است. همچنین عملکرد این مخلوط های سه جزئی با عملکرد مخلوطهای دوجزئی حاوی هریک از این مواد مکمل سیمانی به صورت مجزا مقایسه شده است. برای بررسی دوام بتن از آزمایش های تسریع شده تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر شاملRCMT و RCPT استفاده شده است که آزمایشRCMT برای اولین بار در کشور برای بررسی دوام بتن استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دوام بتن دوجزئی حاوی سرباره در سن ۲۸ روزه کمتر از بتن کنترل است لیکن در سنین بالاتر نسبت به بتن کنترل بهبود می یابد. با افزودن دوده سیلیسی به بتن حاوی سرباره روند کسب خواص بتن بهبود قابل ملاحظه ای می یابد بطوریکه در سن ۲۸ روزه دوام بتن توانمند سه جزئی حاوی دوده سیلسیی و سرباره بهتر از بتن کنترل می باشد. همچنین در بلند مدت نیز دوام بتن توانمند سه جزئی حاوی سرباره و دوده سیلیسی بهتر از بتن دوجزئی حاوی سرباره می باشد