سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
محمدحسین کمال الدینی – پزشک عمومی
سیدحسین علوی – کارشناس پرستاری

چکیده:

تروما یکی از علل اصلی مرگ و میر و معلولیت درجوامع می باشد امروزه مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی از وضعیتی بحرانی در کشور ما برخوردار است هدف از این مطالعه بررسی دموگرافیک بیماران حوادث ترافیکی در شهر نیشابور می باشد این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در میان مصدومین حوادث ترافیکی شهر نیشابور که در شش ماه اول سال ۸۹ با ماموریتهای انجام شده توسط همکاران ۱۱۵ شهرستان به مراکز درمانی منتقل شده بودند به اجرا در آمد اطلاعات براساس پرسشنامه از پیش طراحی شده جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در میدان مصدومین حوادث ترافیکی شهر نیشابور که در شش ماه اول سال ۸۹ با ماموریتهای انجام شده توسط همکاران ۱۱۵ شهرستان بهمراکز درمانی منتقل شده بودند به اجرا درآمد