سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا رضوی – دانشگاه جامع علمی کاربردی،استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
محسن سبکتکین ریزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امیر انصاری پور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

فولادهایTWIPدسته ای از فولادهای پراستحکام پیشرفته مورد استفاده در خودرو می باشند که به دلیل آستنیته بودن دردمای محیط و همچنین تغییرشکل به وسیله دوقلویی مکانیکی، دو خاصیت متضاد استحکام و ازدیاد طول را توامان با همدارا م یباشند. طبق بررسی های انجام شده افزودن مولیبدن باعث افزایش استحکام به مقدار ۵۰ % در این فولادها م یشود. لذا برای بررسی فرایندهایی که باعث ریزدانه تر شدن فولاد م یگردند، در این مقاله بررسی دمای شروع و پایان تبلور مجدددسته ای از این فولادها که حاوی مولیبدن م یباشند، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از ریخت هگری و نورد سرد فولاد مورد آزمایش، نتایج توسط میکروسکپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای اطلاع ازفازهای تشکیل شده از تفرق اشعهx استفاده گردید