سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا رئیس السادات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
هانیه مظفری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

تغییرات دمای سطح آب بر روی شمال اقیانوس هند در ناحیه خلیج فارس بخصوص بوشهر و تأثیرات آن بر بارندگی و فشار هوا در سطح دریا برای دوره زمانی۱۹۹۵-۱۹۹۰ مورد مطالعه قرار گرفته است . برای این منظور از داده های شبکه ماهوارهNOAA و مرکز هاد لی انگلستان استفاده شده است . پیش از هر بررسی باید توجه نمود که تغییرپذیری جوی و هیدرولوژیکی در شمال اقیانوس هند با مونسون تابستانه و زمستانه مشخص می شود . اگرچه گردش مونسونی اثر محسوسی بر روی پارامترهای مورد مطالعه جوی ندارد ، اما اثری که بر رویSST دارد می تواند این پارامترهای آب و هوایی را تحت تأثیر قرار دهد.بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که تغییرات پارامترهای آب و هوایی با تغ ییرات دمای سطح آب هماهنگی دارند.