سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی نیک فطرت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا توانا –

چکیده:

از بین رفتن ارزشهای معماری بومی به صورت کالبدی موجب حذف برخی از کارکردهای آن درمعماری معاصر شده است و ترک ساکنان بافتهای تاریخی و جایگزینی افراد مهاجر نشین و طرد شده جامعه و عدم درک درست این افراد ازارزشهای بافتهای تاریخی و عدم وجودامکانات شهروندی این بافتهای ارزشمند راتبدیل به بافتهای فرسوده و مساله دار کرده است لذا بازیابی کارکردها یک مساله اساسی به شمار می رود و کشف پتانسیلهای نهفته درمعماری بومی می تواند باعث تسریع درحل مسائل و ابهامات عصر حاضر گردد و همچون مشعلی دریافتن راهی به سوی اینده شعله ور خواهد بود دربعضی موارد مشاهده شده است که یک فضای ارزشمند تاریخی دراین بافت ها به صورت کاملا برعکس عمل نموده و تبدیل به معضل شدها ست ازطرفی نمی توان همه خانه های این مناطق را تبدیل به هتل یا رستورانهای سنتی نمود مقاله حاضر به طور اخص سعیدرشناسایی موارد عدم تعادل هویت فرهنگی بین گذشته و آینده و مضامین مشترک این دو مقطع تاریخی می پردازد.