سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لاله سبحانیان نژاد – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

بیگمان نیروی انسانی یکی ازمهمترین سرمایه های هرکشور درجهت رشد وپ یشرفت اقتصادی به شمار می رود بطوریکه اغلب اقتصاددانان معتقدند که درنهایت منابع انسانی است که روند و ویژگی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند اکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند و لی تعداد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن برخی از آنها درکشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است درایران نیز یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از هداف مهم این برنامه ها مدنظر بودها ست کشور ما با بحران شدیدی درزمینه اشتغال و بیکاری دست به گریبان است نرخ بیکاری درمیان دانش آموختگان دانشگاهی بالاتر از میانگین نرخ بیکاری درجامعه است که این امر نشان دهنده فراهم نبودن بستر اشتغال متخصصان درکشور می باشد روش تحقیق این پژوهش مطالعه اسنادی مروری می باشد دراین مطالعه علل بیکاری و عدم اشتغال دانش آموختگان کشاورزی بررسی و بحث شده و درپایان توصیه هایی به منظور بهبود وضعیت اشتغال آنها ارایه گردیده است که از جمله آنها ایجاد تعاونی های دانش آموختگان می باشد.