سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قربانی – رئیس بازرسی فنی خوردگی فلزات مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

خوردگی لوله های مبدل خنک کننده و لوله های آب باعث وقفه درانجام تعمیرات میگردد لزوم تداوم تولید گاز و عدم توقف جهت تعمیرات باعث نشت گاز و خطرات ایمنی میگردد؛ بنابراین بررسی عوامل خوردگی و روشهای برطرف کردن آنها امری اجتناب ناپذیرمیباشد. دراین مقاله به بررسی دقیق عوامل خوردگی و تعیین نوع و مکانیزم خوردگی بااستفاده ازروشهای الکتروشیمیایی و شبیه سازی سرعت خوردگی شیاری درشرایط آزمایشگاهی پرداخته نهایتا دو روش عملی مناسب که عبارتند از تعویض آلیاژ و نصب لوله های منقبض شونده پلیمری درمحل حد فاصل لوله ها به صفحات نگهدارنده(Baffle) درجهت حذف اثرات خوردگی شیاری معرفی و بررسی می شوند. این روشها باعث می گرددکه زمان شروع خوردگی شیاری به میزان زیادی به تأخیرافتاده وعمل سرویس دهی لوله ها تاچند برابر افزایش یابند.