سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه مولائی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ، کارشناس ارزیابی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسین سیاوشی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، کارشناس کانون هماهنگی دانش و صنعت

چکیده:

تاخیر در پروژههای ساخت امری انکارناپذیر است که با مدیریت صحیح قابل کاهش میباشد. درمقاله حاضر بررسی محققان در ایران وسایر کشورها جهت معرفی دلایل تاخیر پروژههای سدسازی مورد مطالعه قرار گرفته است. این دلایل در سه گروه مطالعه شدهاند. عوامل درونی شامل کارگر،مصالح، تجهیزات، عوامل بیرونی شامل آب وهوا و قوانین دولتی، محیط درونی شامل پیمانکار، مشاورو کارفرما می باشد.در پایان راهکارهایی برای کاهش تاخیرات برای درگیران پروژه اعم از کارفرما، مشاور و پیمانکار ارائه شده است