سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن بهزادی – رئیس اداره مهندسی فرآیندو کنترل تولید پتروشیمی اروند
سلیم عادل نژاد – مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر

چکیده:

یکیاز واحدهای مهم پتروشیمی واحد تولید اسید کلریدریک می باشد بطوریکه بخش زیادی از صنعت نفت و پتروشیمی حفاری و سایر صنایع به اسید کلریدریک نیازمندند روشهای تولید اسید درایران براساس روشهای سنتز کلر و هیدروژن و روش جذب اسید کلریدریک گازی ناشی از کراکینگ اتیلن دی کلراید و همچنین روش تولید اسید از طریق واکنش نمک طعام با اسید سولفوریک است معمولا در روش سنتز و همچنین روش تولید اسید توسط پیرولیز اتیلن دی کلراید بخشی از گازهای آلی و همچنین هیدروژن و کلر به همراه اسید مایع وارد تانکهای ذخیره م یگردد در مجتمع های پتروشیمی که دارای کارخانه تولید اسید کلریدریک می باشد بیش از ۵ بار مخازن ذخیره اسید دچار سانحه انفجار شده اند در آخرین بار یکی از تانکهای اسید با حدود ۲۰۰ تن اسید در ساع ۶و ۴۰ دقیقه بامداد بطور خودبخودی دچار انفجار شد و در فاصله ۴۰ متر از محل خود به زمین افتاد.بررسی ها نشان داد که یکی از عوامل مهم وجود گازهای آلی از جمله استیلن همراه با اسید گازی بوده است همچنین گرفتگی ونت مخزن کم بودن قطر لاین ونت تولید الکتریسیته ساکن عدم تزریق نیتروژن از علل مهم انفجار بود.