سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین اترک – استادیار دانشگاه زنجان
مریم ملابخشی – پزشک عمومی

چکیده:

شبیه سازی انسان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه اخلاق پزشکی است که موافقان و مخالفانی دارد. این مقاله به بررسی دلایل مخالفان شبیه سازی انسان و نقد آنها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. ابتدا مهم ترین دلایل مخالفان شبیه سازی انسان بیان شده و سپس تحلیل و نقادی شده است. برخی از این دلایل عبارتند از: نقض کرامت انسانی و استقلال فردی، نقض اصل اختیار و کسبرضایت آگاهانه، ایجاد مشکل نسب و تهدید بنیان خانواده، وسیله قرار گرفتن انسان و تبدیل شدن او به کالا، خطر اصلاح نژادی و غیر طبیعی بودن این فناوری و دخالت در کار خداوند. نظر مؤلف این است که دلایلعقلی مخالفان در ممنوعیت اخلاقی شبیه سازی مخدوش بوده و نادرستی ذاتی این فناوری نوین را اثبات نمی کند. بنابراین با توجه فواید زیاد این فناوری در صورت موفقیت و رفع عیوب آن، انجام تحقیقات علمیدر این زمینه جایز است و شبیه سازی انسان به طور محدود و کنترل شده به لحاظ اخلاقی، فاقد اشکال است و نتایج سوئی ندارد.