سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جاسم دشتبزرگی – معاونت امور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
هوشنگ محمودی –
محمدحسن صالحی کسایی –
عبدالکریم علی محمدی –

چکیده:

لوله های جداری/ آستری رانده شده در مقابل سا زند پر فشار گچساران در تعداد قابل توجهی از چاههای میدان مارون (بالغ بر ۲۰ درصد چاههای حفاری شده تا سال ۱۳۷۹ ) در مدت کوتاهی دچار آسیب دیدگی و تخریب می شوند. در این مقاله با انجام مطالعات کتابخانه ای، میدانی و تهیه آمار چاههای آسیب دیده مارون، عوامل مؤثر در آسیب دیدگی لوله های جدار ی /آستری بررسی و راه حلهای پیشنهادی جهت رفع یا کاهش خطر آسیب دیدگی لوله ها مطرح شده است. عامل اصلی آسیب دیدگی لوله های جداری/آستری چاههای مارون حرکت لایه های نمک شکل پذیر بوده و به منظور رفع یا کاهش خطر آسیب دیدگی لوله ها پیشنهادات و یژه ای برای اجرا در مراحل مختلف (طراحی جداری، تأمین کالای مناسب ، عملیات حفاری ، سیمانکاری ، بهره برداری و …) ارائه شده است