سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:

تا به حال روش های مختلفی برای ادغام واحدهای تصمیم گیرنده و تخصیص هزینه ثابت ارائه شده و مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده است. در این مقاله، نخست دو مدل ادغام واحدهای تصمیم گیرنده و تخصیص هزینه ثابت معرفی می شود که به ترتیب ادغام واحدهای تصمیم گیرنده با محدودیت های مختلف و تخصیص هزینه ثابت به عنوان مکملی از دیگر ورودی های واحدهای تصمیم گیری را ارزیابی می کنند. سپس، بر اساس تلفیق دو مدل ارائه شده یک مدل کلی جهت ادغام واحدهای تصمیم گیرنده و تخصیص هزینه ثابت همزمان ارایه می گردد.