سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدبهرام بهشتی اول – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر معصومی ورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه
احمد فلاح عباس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه

چکیده:

عدم تامین مقاومت و شکل پذیری و رفتار صحیح اتصالات جوشی سازه های فولادی عامل انهدام بسیاری ازساختمانها در مناطق شهری در تخریب های اخیر تحت بارهای شدید زلزله بوده است. در این مقاله، انواع روش هایمدلسازی چشمه ی اتصالات در قاب های خمشی مرسوم، نظیر مدل خطی مرکز به مرکز (بدون در نظر گیری چشمه اتصال)، مدل خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال (مدل قیچی)، مدل غیرخطی مرکز به مرکز و مدل غیرخطی با درنظر گرفتن چشمه اتصال (بمنظور مدلسازی اتصالات یک قاب خمشی فلزی ویژه چهار طبقه) بررسی شده است. سپس با انجام تحلیل دینامیکی افزایشی و یافتن منحنی های شکنندگی حاصل از هر یک، احتمال خرابی در هر مورد بررسی شده و اثر مدلسازی بر احتمال خرابی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل مبین اثر کمتر مدلسازی در محدوده شدتهای کم زلزله و افزایش تاثیر در محدوده شدتهای بالا می باشد.