سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی اخوت – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحلیل لرزه ای سازه های ساختمانی براساس آیین نامه های طراحی لرزه ای برای این فرض استوار است که بیشترین سهم جرم مودی مربوط به جرم مود اول می باشد که دربیشتر موارد نیز جوابهای منطقی و قابل قبولی را ارایه میدهد از انجایی که تحلیل دینامیکی سکوهای جاکت تحت بارگذاری زلزله بدلیل اثرات هیدرودینامیکی و اندرکنش آب و سازه بسیارهزینه برو وقت گیر است میتوان ازروشهای ارایه شده درسازه های ساختمانی با انجام اصلاحاتی بهره جست دراین مطالعه به بررسی روش مبتنی برمود اول درسازه های ساختمانی برای تحلیل لرزه ای سکوهای جاکت برای دو حالت باوبدون میراگر پرداخته شدهاست