سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صلاح الدین مام عزیزی – دانشجویدکتری سازه

چکیده:

تا کنون دو روش عمده آنالیز و طراحی برای دیوارهای برشی فولادی معرفی گردیده است. در یکی از این روشها که محدود به آنالیز و طراحی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک می باشد، ورق فولادی با تعدادی میله مورب جایگزین گردیده و قاب و ورق بصورت یک سیستم مجازی تواماً آنالیز و نهایتاً طراحی می گردد. بدین لحاظ طراح نمی تواند هنگام طراحی هیچگونه درک فیزیکی از رفتار سیستم بخصوص مساله اندرکنش قاب و ورق فولادی داشته باشد. همچنین در این روش راه حلی برای دیوارهای برشی با ورق ضخیم و تقویت شده و با بازشو ارایه نگردیده است در روش دیگر، روشPFI که پاسخگوی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک، ضخیم، تقویت شده و همچنین با بازشو می باشد، اندرکنش قاب و ورق فولادی توضیح داده شده و طراح با درک رفتار قاب و ورق فولادی و اندرکنش آنها، این توانایی را دارد تا قضاوتهای مهندسی خود را در طراحی با شناخت کامل اعمال نماید. در این تحقیق روش اخیر توسعه و دقت و صحت آن در ارتباط با دیوارهای برشی فولادی تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای این بررسی از آزمایشهای انجام شده توسط تاکاهاشی ۲ و همکاران که بر روی دوازده پانل با ورق تقویت شده با ضخامت ها و آرایشهای مختلف تقویت کننده ها انجام شده است، بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد این روش توانایی خوبی در پیش بینی عملکرد دیوارهای برشی فولادی تقویت شده دارد