سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا ملک دوست پیشکناری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه ، گروه عمران، آستانه اشرفیه

چکیده:

نشست پی ها به خصوص در خاک های نرم و شل همیشه از جمله مشکلات عمده در مهندسی عمران می باشد. در این مقاله سعی گردیده با بررسی روابط متداول در تعیین نشست و نیز مقایسه نتایج آنها با موارد عملی اندازه گیری شده،بهترین رابطه جهت استفاده پیشنهاد شود. جهت ارزیابی دقیق تر یک بانک اطلاعاتی شامل ۵۲ مورد عملی متشکل از نتایج آزمایش بارگذاری بر روی انواع پی ها از جمله پی تک ، نواری و گسترده به همراه داده های آزمایش CPT جمع آوری گردید که کلیه آنها از نوع پی های سطحی می باشند. نتایج مقایسه ها به کمک روش های آماری و احتمال و با استفاده از روابط جانبو، مایرهوف و اشمرتمن نشان می دهد که رابطه جانبو توانسته با بهره گیری از مقادیر توان تنش m) و مدول سختی j) مقادیر نشست را نسبت به روش های متداول دیگر با دقت بیشتر و پراکندگی کمتر پیش بینی نماید