سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدبهرام بهشتی اول – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدجعفر کمالی فیروزابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله

چکیده:

مقدمه: همانطور که درسالهایاخیر تلاشها جهت جایگزینی روش تغییر مکانی به علت تخمین عملکرد واقعی سازه و اسیبهایوارده به آن بجای روش نیرو افزایش یافته است انتظار می رود که در اینده ای نزدیک روشهیا برپایه انرژی جایگزین روش تغییر مکان به منظور بررسی عملکرد بهتر سازه ها شود. هاوزنر جز اولین کسانی بود که در سال ۱۹۵۶ استفاده ازمفهوم تعادل انرژی را در زمینه طراحی لرزه ای سازه ها پیشنهادکرد. وی انرژی ورودی زلزله را در واحد جرم بصورت رابطه زیر تقریب زد: (فرمول در متن مقاله ) در رابطه m جرم سازه و PSV مقادیر مربوط به طیف شبه سرعت می باشد این رابطه برای سیستمهای با رفتار خطی ارائه شد.