سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن عنبری –
علیرضا تاجیک –

چکیده:

به دلیل توانایی روشهای تحلیل پوش آور و همچنین سادگی آنها، این روشها به صورت قابل توجهی در پیش بینی عملکرد سازه ها مورد توجه قرار گرفته اند. محققین حوزه تحلیل پوش آور بیشتر تلاش خود را معطوف به بررسی عملکرد سازه های دو بعدی نموده اند. اهمیت در نظر گرفتن نا منظمی در سازه ها، فعالیت دانشمندان را به سمت بررسی عملکرد سازه های سه بعدی نا منظم و ارائه روشهایی برای پیش بینی پاسخ این نوع سازه ها، سوق داده است. علاوه بر تلاش در جهت ارائه الگوریتم های تحلیلی، مطالعه مقایسه ای روشهای تحلیل پوش آور موضوعی است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. د رواقع با این کار توانایی هر کدام از روش ها در پیش بینی پارامترهای مهندسی سازه، نشخص خواهد شد. در مطالعه حاضر به مقایسه چند روز تحلیل پوش آور سنتی و پیشرفته در ترسیم منحنی ظرفیت سازه های سه بعدی قاب خمشی فولادی پرداخته می شود. لازم به ذکر است که روش تحلیل دینامیکی افزایشی به عنوان روش دقیق و معیار مقایسه در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن نتایج تحلیل از نرم افزار Opensees استفاده می گردد.