سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رضا سرمستی امامی –

چکیده:

این مقاله پژوهش ابتدا مهم‌ترین مشکلات زیست محیطی ناشی از منابع رایج انرژی و مزایای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر بررسی می‌شود. برخی از کاربردهای انرژی خورشیدی و به ویژه کاربرد گردآوری کننده‌های خورشیدی ارائه شده است. این کاربردها شامل گرمایش آب، گرمایش و سرمایش مکان، پمپ گرمایی، سیستم تولید بخار، چگالش، اجاق‌های خورشیدی، تولید برق و کاربردهای شیمیایی می‌باشند. همان‌گونه که دیده می‌شود سیستم انرژی خورشیدی برای گستره وسیعی از کاربردها به کار می‌رود و در هر جایی که امکان استفاده از آنها باشد می‌توانند مزایای چشمگیری را به همراه داشته باشند.