سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده نصیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالحسین ابوطالبی – دانشیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سیدعبدالحسین محمدی جهرمی – استادیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

محصولات مرکبات به دلیل میزان انبوه مواد غذایی و معدنی موجود در بین مردم از جایگاه خاصی برخوردار است، پرتقال بعد از سیب دومین میوه ای است که در جهان مورد مصرف عموم افراد می باشد. به منظور حفظ ویژگیهای کیفی پرتقال والنسیاتازه برداشت شده، این تحقیق به منظور بررسی درصد کاهش ویتامین c در عمر پس از برداشت پرتقال والنسیا این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳۱ تیمار و ۴ تکرار استفاده گردید. فاکتور اول شامل: تیمار سالیسیلیک اسیدبا غلظت های ) ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۱۱ ( میلی گرم در لیتر به مدت یک دقیقه، تیمار اسانس آویشن در غلظت های ) ۰۵ ۵۱۱ و ۰۵۱ (میلی گرم در لیتر، تیمار قارچکش تیابندازول در غلظت های ۰/۵و۰/۷۵و۱ گرم در لیتر به مدت ۱ دقیقه غوطه ور، تیمار ترکیبی سالیسیلیک اسید همراه با اسانس آویشن،شاهد بدون زحم ،شاهد با زخم و آب مقطر است